Näin se toimii

PM Academy on ensisijaisesti lääkäreille suunnattu koulutusohjelma, jonka voivat suorittaa myös muut terveydenhuollon ammattilaiset. Tavoitteena on lisätä lääkäreiden tietämystä eri hoitoaloilta muun muassa diagnosoinnin, sairauksien syiden ja hoitovaihtoehtojen osalta.

Kurssi sisältää oppitunteja, joissa käsitellään aiheeseen liittyvää faktatietoa ja/tai potilastapauksia, minkä jälkeen suoritetaan osaamista mittaava testi. Jokaisen kurssin suorittaminen kestää noin kymmenestä viiteentoista minuuttia.