Huonossa hoitotasapainossa oleva astma aikuisilla

Lyhyt yhteenveto hoidosta:

Ylläpitolääkitys:

  1. Inhalaatiosteroidi (ICS) ja lyhytvaikutteinen   ß2-agonisti (SABA) tarvittaessa. Toistuviin oireisiin:
  2. Inhalaatiosteroidi (ICS) säännöllisesti ja ß2-agonisti (SABA )tarvittaessa
  3. Inhalaatiosteroidi pieni- tai keskisuuriannoksinen + pitkävaikutteinen ß2-agonisti  LABA. Mahdollisesti lisätään leukotrieenireseptoriagonisti (LTRA) montelukasti ja/tai pitkävaikutteinen antikolinergi LAMA tiotropiumi.
  4. Monilla on nuha, jota on hoidettava nasaalisteroidilla ja/tai antihistamiinilla.
  5. Ongelmien jatkuessa otetaan yhteys erityissairaanhoitoon.

Inhalaatiotekniikka ratkaiseva hoidon kannalta. Tarkista inhalaatiotekniikka.

Hengitystieinfektioissa: Lisää inhalaatiosteroidin annostusta. Mahdollisesti peroraalinen steroidi.

Huonossa hoitotasapainossa oleva astma aikuisilla

7 kysymystä, jotka testaavat osaamistasi aikuisen astman huonosta hoitotasapainosta