Huonossa hoitotasapainossa oleva astma aikuisilla

Lyhyt yhteenveto hoidosta:

Ylläpitolääkitys:

  1. Inhalaatiosteroidi (ICS) ja lyhytvaikutteinen   ß2-agonisti (SABA) tarvittaessa. Toistuviin oireisiin:
  2. Inhalaatiosteroidi (ICS) säännöllisesti ja ß2-agonisti (SABA )tarvittaessa
  3. Inhalaatiosteroidi pieni- tai keskisuuriannoksinen + pitkävaikutteinen ß2-agonisti  LABA. Mahdollisesti lisätään leukotrieenireseptoriagonisti (LTRA) montelukasti ja/tai pitkävaikutteinen antikolinergi LAMA tiotropiumi.
  4. Monilla on nuha, jota on hoidettava nasaalisteroidilla ja/tai antihistamiinilla.
  5. Ongelmien jatkuessa otetaan yhteys erityissairaanhoitoon.

Inhalaatiotekniikka ratkaiseva hoidon kannalta. Tarkista inhalaatiotekniikka.

Hengitystieinfektioissa: Lisää inhalaatiosteroidin annostusta. Mahdollisesti peroraalinen steroidi.

Määritelmä

Heterogeeninen sairaus, jossa on toistuvia hengitystieoireita ja vaihteleva hengitysteiden ahtauma. Yleensä taustalla on krooninen hengitystietulehdus. Astma jaetaan usein alaryhmiin:

* Allerginen astma ja yleensä varhainen alkaminen, atopiataipumus ja tai allerginen nuha. Usein hyvä vaste ICS:lle.

* Ei-allerginen astma, huonompi vaste ICS:lle.

* Myöhään alkava astma ilman samanaikaista allergiaa. Vaikeampi saada hyvää hoitotehoa.

* Astma, jossa voi olla pysyvä hengitysteiden ahtauma pitkän keston ja hengitysteiden kudosmuutosten jälkeen.

* Astma ja mahdollinen yliherkkyys tulehduskipulääkkeille, usein nenäpolyypit ja eosinofilia ns. eosinofiilinen astma.

* Rasitusastma (lievä astma, piirteenä muissa astmatyypeissä)

* Ammattiastma, joka liittyy työperäiseen altistumiseen.

Diagnoosiin vaaditaan hengitystieoireita ja:

  1. Palautuvuus: Aikuisilla FEV1 paranee > 12 % ja vähintään 200 ml ß2-agonistin (0,8 mg salbutamolia tai 1-1,5 mg terbutaliinia inhalaationa, odota 15-20 minuuttia, paras kolmesta testistä sekä ennen ß2-agonisteja että niiden jälkeen). PEF:llä vastaava on > 15 % nousu tai > 60 litraa minuutissa. Kahden viikon seurannassa pitäisi toteutua 3 kertaa.
  2. Vaihtelevuus: Mittaa PEF, paras arvo kolmesta puhalluksesta, 2-3 kertaa päivässä. Korkein PEF vähennettynä alimmalla PEF:llä , erotus jaetaan pienemmällä PEF arvolla. Jos > 20 % = merkitsevä vuorokausivaihtelu eli reversiibeli hengitysteiden ahtauma.

PEF-mittauksen luotettavuus on kuitenkin huono ja diagnoosin perusteena käytetään sen sijaan spirometriaa.

Astmadiagnoosia tukevat:

* Palautuvuustesti edellä kuvatun mukaisesti.

* Määrättyjen astmalääkkeiden subjektiivinen positiivinen vaikutus.

* Positiivinen steroiditesti, FEV1 paranee ≥ 15 %  2 kk kestäneen inhalaatiokortikoidi-hoidon jälkeen tai 2 viikkoa suun kautta annosteltavan  prednisolonin (20-30mg) jälkeen. Viimemainittu harvoin käytössä.

* Positiivinen metakoliini- tai histamiinitesti.

Huonossa hoitotasapainossa oleva astma aikuisilla

7 kysymystä, jotka testaavat osaamistasi aikuisen astman huonosta hoitotasapainosta