7 frågor som testar kliniska kunskaper om rosacea

Osteoporos med lågenergifrakturer har blivit en av de stora folksjukdomarna i Sverige. Lågenergifrakturer uppkommer i samband med vardagliga aktiviteter som normalt sett inte borde vara skadliga, och kan då vara ett tecken på långt framskriden osteoporos. Frakturerna kan till exempel inträffa när man hostar, nyser, böjer sig framåt, lyfter upp något eller ramlar från stående.

Här hittar du 7 frågor så att du kan testa dina kliniska kunskaper.

Denna utbildning är producerad av Add Health Media AB med ekonomiskt stöd av Galderma Nordic AB. Utbildningen är faktagranskad av:

Andreas Kindmark
Docent, Överläkare,
Sektionen för Endokrinologi och Diabetes
Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Christina Rönnmark
Specialist i allmänmedicin
Sophiahemmets Husläkarmottagning