8 frågor som testar dina kunskaper om psoriasisartrit

Psoriasis (PsO) förekommer hos 2-4 % av befolkningen. Av dessa utvecklar ca 30 % psoriasisartrit (PsA)*. PsA är en inflammatorisk sjukdom som drabbar sen- och ledbandfästen, leder, naglar och hud i varierande utsträckning. Sjukdomen är vanligtvis RF-negativ och oftast, men inte alltid kopplad till psoriasis.

Här hittar du 8 frågor så att du kan testa dina kunskaper.

*Lloyd, P., Ryan, C. & Menter, A. Psoriatic arthritis: an update. Arthritis 2012, 176298, doi:10.1155/2012/176298 (2012).

Denna utbildning är producerad av Add Health Media AB med ekonomiskt stöd av Novartis Sverige AB. SE1712755091

Utbildningen är faktagranskad av:

Kenneth Henriksson
MD, PhD
Reumatolog
Sergel city, Stockholm

Anders Halvarsson
Specialist i allmänmedicin,
Karlstad