7 frågor som testar kliniska kunskaper om idiopatisk lungfibros

Syftet med denna utbildning är att ge ökad kunskap om idiopatisk lungfibrospatienter (IPF) och hur utredning av misstänkt IPF bör gå till. IPF är den vanligaste av de idiopatiska interstitiella pneumonierna. Sjukdomen har en uppskattad incidens på 6,8-16,3/100 000 individer beroende på vilka diagnoskriterier som används*. En uppskattning är att det finns cirka 1500 patienter med IPF i Sverige.

Här hittar du 7 frågor så att du kan testa dina kliniska kunskaper.

*Raghu G, Weycker D, Edelsberg J, Bradford WZ, Oster G. Incidence and prevalence of idiopathic pulmonary fibrosis. Am J Respir Crit Care Med. 2006;174:810-816

Denna utbildning är producerad av Add Health Media AB med ekonomiskt stöd av Boehringer Ingelheim AB. Utbildningen är faktagranskad av:

Magnus Sköld
Professor/överläkare
PO Lung-Allergisjukdomar,
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Anders Halvarsson
Specialist i allmänmedicin,
Karlstad