7 frågor som testar dina kunskaper om hiv

Att leva med hiv kan många gånger innebära att bli bemött med både fördomar och okunskap. Bemötanden som i sig kan medföra att både test och behandling ibland fördröjs. Genom kunskap och ett professionellt bemötande i sjukvården kan man bidra till att sådana onödiga hinder att testa sig för hiv försvinner eller minskar. Om hivinfektionen upptäcks så att man i tidigt skede kan sätta in effektiv behandling, kan hiv jämföras med andra kroniska behandlingsbara sjukdomar även om det idag inte finns något botemedel.*

Här hittar du 7 frågor för att testa dina kunskaper om hiv.

*https://www.folkhalsomyndigheten.se/hividag/

Denna utbildning är producerad av Add Health Media AB genom ovillkorligt ekonomiskt stöd från GSK. Utbildningen är faktagranskad av:

Johanna Brännström
MD, PhD
Överläkare i Infektionssjukdomar
Karolinska Universitetssjukhuset