7 frågor som testar kliniska kunskaper om symtomlindring vid förmaksflimmer

Förmaksflimmer är en supraventrikulär takyarytmi som karakteriseras av en kaotisk elektrisk aktivitet i förmaken med en förmaksfrekvens mellan 300-600 per minut1. AV-överledningen är helt oregelbunden och beroende på hur snabbt de elektriska signalerna passerar så kan kammarfrekvensen variera. Obehandlat leder förmaksflimmer vanligen till kammarfrekvenser mellan 100-160 per minut. Kombinationen av hög hjärtfrekvens och bortfall av förmakskontraktionens bidrag till kammarfyllnaden leder ofta till påtagliga symtom som hos vissa patienter kan begränsa möjligheterna att utföra vardagliga aktiviteter. Klassiska symptom vid förmaksflimmer är bland annat minskad kondition, palpitationer, takykardi, trötthet och dyspné*.

Här hittar du 7 frågor så att du kan testa dina kliniska kunskaper.

*Kirchhof P., Benussi S., Kotecha D., Ahlsson A., Atar D., Casadei B., et al. . (2016). 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. Eur. Heart. J. 37, 2893–2962. 10.1093/eurheartj/ehw210

Denna utbildning är producerad av Add Health Media AB med ekonomiskt stöd av Sanofi. Utbildningen är faktagranskad av:

Carlos Valladares
Kardiolog
Hjärthälsan, Linköping

Anders Halvarsson
Specialist i allmänmedicin,
Karlstad